नांदेडमध्ये होणार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्वतंत्र वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय


मुंबई : नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने नांदेड येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे नांदेडसह परभणी, हिंगोली, लातूर जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींच्या कामांना गती मिळणार आहे.

नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर इमारतीची कामे मंजूर आहेत. मात्र या कामाच्या वास्तुविशारदीय कामांसाठी औरंगाबाद स्थित कार्यालयात जावे लागते. तसेच इमारतीच्या या कामांवर वास्तुविशारदीय दृष्टीकोनातून कार्यान्वयन करणे जिकीरीचे होत आहे. तसेच किनवट, माहूर, हदगांव, भोकर यांसारख्या दुर्गम आदिवासी तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना औरंगाबाद येथे वास्तुविशारदीय दृष्टीकोनातून पाठपुरावा करणे नेहमी जिकिरीचे होत आहे. तसेच, सद्यस्थितीत नांदेड येथे इमारतीच्या कामांचा ओघ पाहून वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय स्थापन करण्यासाठी अशोक चव्हाण यांनी पाठपुरावा केला होता.

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील वास्तुशास्त्र विभागासाठी मंजूर पदांपैकी नांदेड येथे होणाऱ्या या कार्यालयात 1 वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, 1 वास्तुशास्त्रज्ञ, 1 कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, 1 सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ अशी चार पदे असणार आहेत. याशिवाय अतांत्रिक पदेही असणार आहेत. देड, लातूर, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्याचे कामकाज या नव्या कार्यालयातून होणार आहे. या कार्यालय उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, औरंगाबाद यांचे पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली राहणार आहे.