इतरांना आपण आवडावे यासाठी ‘या’ गोष्टी लक्षात घ्या

office

निमित्त कामाचे असो, किंवा वैयक्तिक मैत्रीसाठी असो, आजकाल कोणालाही प्रथमच प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन भेटताना त्या व्यक्तीचे आपल्याबद्दलचे मत चांगले व्हावे, आपल्या व्यक्तिमत्वाची छाप समोरच्या व्यक्तीवर पडावी असे प्रत्येकालाच वाटत असते. पण आपल्या व्यक्तिमत्वाची छाप समोरच्या व्यक्तीवर पाडण्यासाठी काही गोष्टींचा अतिरेक तर आपण करत नाही, याकडे लक्ष देणे आवश्यक असते. यामुळेच तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा चांगला प्रभाव समोरच्या व्यक्तीवर पडत असतो, आणि या व्यक्तीशी व्यावसायिक संबंध किंवा वैयक्तिक मैत्री पक्की होण्याची ही सुरुवात ठरू शकते. त्यामुळे हे संबंध कायमस्वरूपी असावेत असे वाटत असल्यास काही गोष्टी लक्षात घेणे अगत्याचे ठरते.

समोरच्या व्यक्तीला पहिल्यांदाच भेटत असाल, तर फार व्यक्तिगत प्रश्न विचारणे, व्यक्तिगत छायाचित्रे दाखविणे किंवा स्वतःबद्दल फार व्यक्तिगत माहिती उघड करणे टाळावे. तुम्ही पहिल्याच भेटीत विचारलेल्या फार व्यक्तिगत प्रश्नांनी समोरच्या व्यक्तीला अवघडल्यासारखे वाटण्याची शक्यता असते. ओळख जशी वाढत जाईल तशी समोरच्या व्यक्तीबद्दल वैयक्तिक माहिती आपोआप समजत जाते. त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीबद्दल सर्वच काही लगेचच जाणून घेण्याचा आणि उत्साहाच्या भरात आपल्याबद्दल सर्व काही सांगण्याचा मोह आवरावा. एखाद्याशी भेट जर कामांच्या निमित्ताने होत असेल, तर त्या वेळी वैयक्तिक प्रश्न विचारणे पूर्ण टाळावे.

समोरच्या व्यक्तीशी पहिल्याच भेटीदरम्यान संभाषण करीत असताना स्वतःचीच बढाई करणे टाळावे. एखाद्या व्यक्तीच्या अंगी असलेले गुण त्याच्या वागण्या-बोलण्यातून दिसून येत असतात. त्यामुळे आपल्या गुणांचे मुद्दाम प्रदर्शन करणे किंवा आपली आर्थिक परिस्थिती, कोणा बड्या मंडळींशी आपल्या असणाऱ्या वैयक्तिक ओळखी इत्यादी गोष्टींचे प्रदर्शन करू नये. पहिल्या भेटीतले संभाषण हे समोरच्या व्यक्तीची ओळख करून घेण्यासाठी असते हे समजून घेऊन संभाषणाच्या द्वारे समोरच्या व्यक्तीचा स्वभाव समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे संभाषण दुतर्फी असणे महत्वाचे आहे. उत्साहाच्या भरात आपणच बोलत न बसता समोरच्या व्यक्तीलाही बोलण्याची, एखाद्या गोष्टीवर मत प्रदर्शित करण्याची संधी द्यावी. समोरची व्यक्ती काही बोलत असताना तिचे म्हणणे मधेच तोडून न टाकता पूर्ण ऐकून घ्यावे.

एखाद्या व्यक्तिला प्रथमच भेटायला जाताना तुम्ही कसे दिसता यावरही तुमचा प्रभाव कसा पडणार हे अवलंबून असते. शरीराचे सौंदर्य हे प्रत्येकालाच लाभते असे नाही, मात्र योग्य पेहराव, तुमच्या हालचालीतील सहजता आणि वागण्या-बोलण्यातील आत्मविश्वास या गोष्टींचा पडणारा प्रभाव फार मोठा असतो. आपण परिधान करीत असलेला पोशाख असो, किंवा आपले संभाषण असो, कोणतीही गोष्ट ओढून ताणून करणे टाळायला हवे. तुमचे संभाषण जितके सहज आणि साधे असेल तितका तुमचा प्रभाव समोरच्या व्यक्तीवर चांगला पडत असतो. एखाद्या व्यक्तीला प्रथमच भेटत असाल, तर त्या व्यक्तीसाठी लहानशी भेटवस्तू नेण्याची कल्पना चांगली आहे. मात्र या वेळी फार वैयक्तिक गोष्टींची निवड न करता फुलांचा लहानसा गुच्छ, किंवा तत्सम गोष्टींची निवड करावी.

Leave a Comment