चेकवर रकमेनंतर का लिहिले जाते ‘Only’ ? लिहिले नाही तर बाऊन्स होईल का चेक?


आजकाल आपण सर्व व्यवहारांसाठी चेक वापरतो. पण त्यात वापरलेल्या बहुतांश माहितीबद्दल आपल्याला माहिती नसते. आता तुम्हीच बघा… धनादेशासमोर 2 ओळी का काढल्या जातात किंवा रकमेच्या पुढे ‘Only’ का लिहिले जाते, हे तुम्हाला माहीत आहे का? नाही, ना… तुम्हीही कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्यासाठी चेक वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे.

आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की तुम्ही चेकच्या पुढे ‘Only’ का लिहितात? आणि जर तुम्ही चेकमध्ये फक्त रकमेच्या पुढे Only लिहिले नाही, तर चेक बाऊन्स होईल का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आम्ही तुम्हाला या बातमीत देणार आहोत.

वास्तविक चेकवर Only पैशांसमोर लिहिणे म्हणजे तुमची सुरक्षा. त्यामुळे खात्यातून होणारी फसवणूक काही प्रमाणात रोखता येईल. म्हणूनच वर्डमध्ये रक्कम लिहिल्यानंतरच Only लिहिणे आवश्यक आहे. तुम्ही न लिहिल्यास तुमच्या खात्यातून कोणीही मनमानी रक्कम काढेल.

तुम्ही हे अशा प्रकारे देखील समजू शकता की समजा तुम्ही एका XYZ व्यक्तीला चेकद्वारे 20,000 रुपये देत आहात आणि शब्दात लिहिताना तुम्ही Only लिहिले नाही, तर XYZ त्याच्या रकमेच्या पुढे लिहून पैसे आणखी वाढवू शकतात. या प्रकरणात, तुम्ही फसवणुकीचे बळी व्हाल. त्याच वेळी, संख्यांमध्ये रक्कम भरताना, /- टाकणे आवश्यक आहे. जेणेकरून समोर जागा उरणार नाही आणि त्यात कोणीही रक्कम टाकू शकणार नाही.

लोकांच्या मनात अनेकदा प्रश्न असतो की जर कोणी चेकवर ‘Only’ लिहायला विसरले तर काय होईल? चेक बाऊन्स होतो का? त्यामुळे Only लिहिले नाही, तर त्याचा काही वाईट परिणाम होणार नाही. याचा थेट परिणाम तुमच्या सुरक्षिततेवर होतो. म्हणजेच तुम्ही Only न लिहिल्यास त्या रकमेच्या पुढे काही लिहून कोणीही जास्तीचे पैसे काढू शकतो.