लठ्ठपणा पडणार महागात

विमाग प्रवास करणारांना आपल्यासोबत मर्यादितच सामान घेता येते. त्यापेक्षा अधिक सामान सोबत नेले तर त्या सामानाचे वजन करून जादा सामानावर जादा आकार लावला जातो. म्हणजे जादा सामान नेणे शेवटी महागात पडते. हा जादा दराचा नियम केवळ सामानालाच लागू होतो पण तो माणसालाही लागू झाला पाहिजे. कारण माणसेही कमी जास्त वजनाची असतात. जादा सामानाला जादा दर लावला जातो तसे जादा लठ्ठ प्रवाशांना जादा तिकीट का लावू नये ? बॅग कितीही वजनाची असो तिचे लगेज आकारताना एका बॅगेला एवढे एवढे तिकिट असा बॅगेमागे तिकीट आकारले जात नाही. माणसाला मात्र या बाबतीत सूट आहे. माणूस जादा वजनाचा असो की कमी वजनाचा असो त्यांना समान तिकीट असते.

आता मात्र काही विमान कंपन्या याबाबतीत नवा विचार करायला लागल्या आहेत. माणसाला तिकीट लावताना त्याच्या आकारावरून आणि  वजनावर लावले जावे अशी कल्पना सॅमोआ बेटावरच्या विमान कंपनीने मांडली आहे. शेवटी विमान प्रवास आणि  वजन यांचा काही संबंध जोडला जात असेल तर तो संबंध तसा माणसाच्या वजनालाही लागू झाला पाहिजे. म्हणून या विमान कंपनीने माणसांच्या तिकिटाचा एक तक्ता तयार केला आहे. त्यात प्रवासाचे दर माणूस किती लठ्ठ आहे यावरून दाखवले गेले आहेत. तिकिट काढणार्याा प्रवाशाला  ऑन लाईन तिकीट काढताना त्याचे वजन नमूद करावे लागेल. वजन वाढले की प्रवासाचे दरही वाढतील.

सॅमोआ  बेटावर लठ्ठपणा हा मोठाच प्रश्न आहे कारण या बेटाचा समावेश जगातल्या वजनदार लोकांच्या टॉप १० च्या यादीत पहिल्यांदा केला जात असतो. लोकांनी व्यायाम करावा, मर्यादित खाणे असावे याबाबत कितीही जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तरीही लोकांचे वजन वाढत आहे. आणि त्याचे अनेक परिणाम जाणवत आहेत. आता त्यांना लठ्ठपणामुळे कधीतरी जादा पैसे द्यायला लागतील याची जाणीव व्हावी म्हणून हा उपाय योजिण्यात आला आहे. आता तरी असे दर जादा लावल्याने लठ्ठ माणसाला लठ्ठपणाचा पश्चात्ताप होईल आणि निदान आता असे लोक जाडी कमी करायला प्रयत्न करायला लागतील. ही या जादा दरामागची कल्पना आहे.  सॅमोआ कंपनीची ही युक्ती किती सफल होते हेच आता पाहायचे.  

Disclaimer: आरोग्य विषयक लेखात दिली गेलेली माहिती प्राथमिक स्वरुपाची आहे. हि माहिती वैद्यकीय सल्ल्याचा पर्याय होऊ शकत नाही  या माहितीचा उपयोग करण्यापूर्वी आपण डॉक्टर अथवा वैद्यकीय तज्ञाकडून खात्री करून घ्यावी. या माहितीची जवाबदारी माझा पेपर घेत नाही

Leave a Comment