येथे स्थापित आहे गणेशाचे कापलेले मस्तक


उत्तराखंडातील पिथौरगडजवळ असलेल्या पाताळ भुवनेश्वर नावाच्या गुहेत गणेशाचे कापलेले मस्तक स्थापित असल्याचे सांगितले जाते.या गुहेचा शोध आदिशंकराचार्यांनी लावला असेही सांगितले जाते. या गुहेत भाविक मोठ्या प्रमाणावर दर्शनासाठी येत असतात. एका प्रचंड पहाडात ९० फूट आतमध्ये ही विशाल गुहा आहे.

ganeshhead
अशी कथा आहे की पार्वती स्नानाला गेली असताना पहार्‍यावर गणेशाला बसविले गेले होते. महादेवांनाही गणेशाने आत न सोडल्याने त्यांनी संतापून गणेशाचे मस्तक धडावेगळे केले. नंतर पार्वतीचा राग शांत करण्यासाठी त्याला हत्तीचे मस्तक लावले. पण मूळ कापलेले मस्तक शंकराने या गुहेत स्थापित केले. येथे गणेशाची मस्तक नसलेली मूर्तीही आहे व त्याला आदिगणेश असे म्हणतात.या मूर्तीवरच १०८ पाकळ्यांचे ब्रह्मकमळ दगडात कोरलेले आहे. हे कमळही शंकरानेच स्थापन केल्याचे मानले जाते. या कमळातून थेंबाथेंबाने खालच्या प्रतिमेवर पाणी पडते. हे पाणी आदिगणेशाच्या मुखात पडताना प्रत्यक्ष पाहता येते.

kaliyug
या गुहेत चार युगांच्या चार प्रतिमा दगड रूपात आहेत. त्यातली एक कलियुगाची आहे. हा प्रतिमारूपी दगड हळूहळू वर येतो आहे. तो वरच्या खडकाला जेव्हा मिळेल तेव्हा कलियुगाचा अंत होईल अशी भावना आहे. याच गुहेत केदारनाथ, बद्री व अमरनाथाचेही दर्शन घेता येते. ब्रदीजवळ यम कुबेर, वरूण, लक्ष्मी गणेश, गरूड यांच्या दगडातील मूर्ती आहेत. तक्षक नागाची प्रतिमाहीआहे तसेच खडकातील या पंचायतनाच्या वर अमरनाथाची गुहा आहे. त्याला दगडी जटा आहेत. येथेच शेष नागही आहे म्हणजे खडकाचा आकार नागाप्रमाणे आहे. येथे कालभैरवाची जीभही पाहता येते. असे मानतात की या कालभैरवाच्या मुखातून जो शेपटीपर्यंत जाईल त्याला मोक्ष मिळतो.

Leave a Comment