डोळ्यांच्या तक्रारीसाठी कांही सोपे उपाय

माणसाला जी ज्ञानेंद्रिये आहेत त्यातील डोळे हे महत्त्वाचे ज्ञानेंद्रिय होय. आसपासच्या जगाचे दर्शन आपल्याला डोळेच घडवत असतात. इतकेच नव्हे तर डोळ्यांची भाषाही फार प्रभावी असते. त्यामुळेच बोलके डोळे, बेरकी डोळे, भोळसट डोळे ,करारी डोळे,बिलंदर डोळे अशा वर्णनातून माणसे ओळखता येतात. मात्र आपली ओळख सांगणारे हे डोळे योग्य काळजी घेतली तरच दीर्घकाळ आपल्याला साथ देऊ शकतात. डोळ्यांच्या कांही किरकोळ तक्रारी दूर करण्यासाठी घरच्या घरी करता येणारे हे कांही उपाय खालीलप्रमाणे

१)डोळे चिकटणे- एरंडेल तेल गरम करून काजळासारखे घालावे. आजकाल या तेलातही भेसळ असते.त्यामुळे खात्रीचे तेल आणून प्रथम त्याला एक उकळी द्यावी व गार झाल्यावर गाळून बाटलीत भारवे. हे तेल वापरण्यास निर्धोक असते.

२)डोळे लाल होणे- दुधात पातळ कापड अथवा कापूस बुडवून त्याच्या घडया बंद डोळयांवर ठेवाव्यात.

३)डोळे येणे- यावरही एरंडेल तेल काजळासारखे डोळयात घालण्याने आराम पडतो.

४)डोळे खाजणे- – यावरही वरील प्रमाणे उपाय करावा.

५)रांजणवाडी आल्यास- खारीक बी पाण्यात उगाळून त्याचा लेप रांजणवाडीवर लावावा. ८ दिवस हा उपचार करावा.

६)डोळयात काही गेल्यास – कपात अथवा बशीत स्वच्छ पाणी घेउन त्यात पापण्यांची उघडझाप करावी. अथवा कापूस ओला करून डोळे उघडून जेथे कण दिसेल तेथून अलगद फिरवावा. कापसाला चिकटून डोळयात गेलेला कण बाहेर येतो.

७) डोळयात घाण येत असल्यासही एरंडेल तेलच काजळासारखे डोळयात घालणे उपयुक्त ठरते.

८)डोळयांची जळजळ- गार पाण्याच्या घडया अथवा पिकलेल्या केळयाच्या सालीची  आतील बाजू डोळे बंद करून त्यावर ठेवावी.

Disclaimer: आरोग्य विषयक लेखात दिली गेलेली माहिती प्राथमिक स्वरुपाची आहे. हि माहिती वैद्यकीय सल्ल्याचा पर्याय होऊ शकत नाही  या माहितीचा उपयोग करण्यापूर्वी आपण डॉक्टर अथवा वैद्यकीय तज्ञाकडून खात्री करून घ्यावी. या माहितीची जवाबदारी माझा पेपर घेत नाही

1 thought on “डोळ्यांच्या तक्रारीसाठी कांही सोपे उपाय”

Leave a Comment