डाव्या बाजूलाच का असतात महिलांच्या शर्टची बटणे ?


आपल्या लक्षात अनेकदा आले असेल की, उजव्या बाजूला पुरूषांच्या शर्टची बटणे तर डाव्या बाजूला महिलांच्या शर्टची बटणे असतात. पण असे का असते? याबाबत कदाचीत खूपच कमी लोकांना माहिती असते. पण आता याचे खरे कारण कळले आहे. तर्क आणि दंतकथेवरच आधारीत हे कारण खरेतर आहे.

असे सांगितले जाते की, पुरूषांच्या आणि महिलांच्या पोषाखात पूर्वीच्या काळी फरक असे. स्वत: असा वेगवेगळा त्यांना पोषाख असे. त्यांच्या जबाबदाऱ्याही विभागलेल्या असत. लढाई, संरक्षण आणि कष्टाची कामे पुरूष करत असत. कष्टाची महिलाही कामे करत असत. पण त्यात फरक असे. बऱ्याचदा पुरूष लढाईवर असत. त्या काळी डाव्या हतात शस्त्र किंवा तलवार पकडायची पद्धत होती. त्यामुळे शर्टची बटणे घालताना त्यांना उजव्या हाताचा वापर करावा लागत असे. त्यामुळे पुरूषांच्या शर्टला उजव्या बाजूला बटणे असतात.

घरकाम आणि मुलांचे संगोपण पूर्वीच्या काळी महिला करत असत. महिलांच्या उजव्या कडेवर अशा वेळी मुल असायचे. बहुतांश महिला आजही मुल उजव्याच कडेवर घेतात. त्यामुळे शर्टची बटने घालण्यासाठी त्या डाव्या हाताचा वापर करत असत. म्हणून महिलांच्या शर्टची बटणे डाव्या बाजूला असतात.

काही लोकांच्या मते नेपोलियनचा आदेश या पद्धतीला जबाबदार आहे. असे म्हणतात की नेपोलियनला एक हात शर्टमध्ये टाकून उभे रहायची सवय होती. महिला त्याच्या या स्टाईलची टिंगल करत असल्यामुळे नेपोलियनाल राग येत असे. चिडलेल्या नेपोलियने म्हणून महिला आपल्यापेक्षा वेगळ्या दिसाव्यात यासाठी महिलांच्या शर्टला डाव्या बाजूला बटणे ठेवण्याचा आदेश दिला.

परंपरेने चालत आलेल्या प्रथा परंपरेला बऱ्याचदा उत्तरे नसतात. त्याबाबत विशेष माहितीही नसते. पण त्या चालत आलेल्या असतात. त्या काही दंतकथांवर आधारलेल्या असतात. त्याचा आपापल्या परीने अर्थ लावून घेणे इतकेच आपल्या हाती असते.

Leave a Comment