ख्रिसमस ट्री विषयी कांही


२५ डिसेंबरला जगभरात साजरा केला जाणारा नाताळ ख्रिसमस ट्री शिवाय साजरा होऊच शकत नाही. या दिवशी या झाडाचे काय खास महत्त्व असते? नाताळ म्हटले की भेट वस्तू, सांता, मिठाया, केक, चर्चची भेट याबरोबरच ख्रिसमस ट्री हवेच. हे झाड सदाहरित वृक्षांच्या कुळातील असून त्याची पाने कधीच गळत नाहीत अथवा सुकत नाहीत. हे झाड येशूचे प्रतीक मानले जाते. या झाडाबद्दल कांही समजही आहेत.

बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलंड या देशात ख्रिसमस ट्री भूतांना पळवून लावणारे झाड मानले जाते. त्यामुळे घरात अनेक कुटुंबे या झाडाच्या फांद्या लावतात. त्यामुळे भूते येत नाहीत असा समज आहे.आज घराघरात नाताळला ख्रिसमस ट्री सजविण्याची परंपराच पडली आहे. असे झाड घरात लावण्याची सुरवात जर्मनीतून झाली असे मानतात. ही पद्धत १९ व्या शतकात इंग्लंडमध्ये पोहोचली व तेथून ती जगभर गेली. अमेरिकेत जर्मन वंशाच्या नागरिकांनी ख्रिसमस ट्री ची प्रथा सुरू केली असेही सांगितले जाते.

असे सांगतात अॅडमच्या बागेत हे झाड होते मात्र इव्हने त्याचे फळ खाल्यानंतर या झाडाची वाढ थांबलीच. येशूच्या जन्मानंतर हे झाड पुन्हा बहरू लागले. इंग्लंडमध्ये वाढदिवस, खास समारंभ अथवा जिवलगाच्या आठवणीप्रित्यर्थ हे झाड लावण्याची प्रथा आहे. ख्रिसमस ट्री वर झगमगाटी सजावट करण्याच्या प्रथेचा संबंध मार्टिन ल्यूथर किंगशी लावला जातो. त्याने प्रथम या झाडावर मेणबत्ती लावली. स्वर्गाचा प्रकाश असा संदेश त्यातून दिला गेला. आता हे झाड इलेक्ट्रीक माळांनी सजविले जाते त्याची सुरवात १८८२ साली विजेचा शोध लागल्यानंतर झाली असे सांगतात.

Leave a Comment