कपडे किंवा फुटवेअर ऑनलाईन खरेदी करताना…


आजच्या आधुनिक युगामध्ये आपल्या गरजेची कोणतही वस्तू खरेदी करण्यासाठी घराच्या बाहेर पडण्याची आवश्यकता नाही. अगदी रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपासून ते आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या आधुनिक यंत्रापर्यंत सर्व काही ऑनलाईन उपलब्ध आहे. शिवाय वस्तू खरेदी करताना आपल्याला निरनिरळ्या ब्रँडस् व त्याच्या किंमतींची पडताळणी देखील घरबसल्या करता येऊ शकते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे ‘चार दुकाने हिंडून मग जिथे पटेल तिथे खरेदी’ ही पद्धत आता लुप्त होत चालली आहे. त्याशिवाय वस्तू खरेदी करण्यासाठी अनेक वेबसाईटस् चे पर्यायही आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन खरेदी करण्यास लोक जास्त पसंती न देते तरच नवल होते.

मात्र अनकेदा कपडे, किंवा शूज ह्यांची ऑनलाईन खरेदी केल्यानंतर जेव्हा ह्या वस्तू प्रत्यक्षात आपल्या हातामध्ये पडतात, तेव्हा आपण आपल्याकडून योग्य साईझ निवडला असला, तरी देखील ह्या वस्तूंचे फिटिंग व्यवस्थित नसते. त्या वस्तूच्या सोबत त्याचे साईझ चार्टस् दिले गेले असले, एकच साईझ चार्ट प्रत्येक ब्रँडसाठी एकसारखाच असेल असे नाही. प्रत्येक ब्रँडचे साइझ चार्ट निराळे असतात आणि त्यामुळे वस्तूचा साईझही ब्रँड प्रमाणे बदलत राहतो. म्हणून अनेक वेळी ऑनलाईन कपडे किंवा शूज खरेदी करताना साईझ किंवा वस्तूचे फिटिंग योग्य नसण्याची शक्यता उद्भवते. अश्या वेळी व्यवस्थित फिट न होणारे कपडे, किंवा शूज हाती पडले, तर पुन्हा ते परत करून नवीन वस्तू ऑर्डर करण्याची उठाठेव करीत बसावे लागते. त्यामुळे अश्या वस्तूंची ऑनलाईन खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.

फुटवेअर किंवा कपड्यांची खरेदी करताना त्या ब्रँडचा साईझ चार्ट नीट पाहून घेणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शूज खरेदी करताना आपल्या पावलाची व कपडे खरेदी करताना उंची, रुंदी आणि इतर आवश्यक मापे घेऊन मग सर्व मापे साईझ चार्टमध्ये दिलेल्या साईझेसशी जुळवून पहावीत आणि त्यानंतरच योग्य साईझ मागवावा. ऑनलाईन खरेदी करताना पाच निरनिराळी मापे, साईझ निवडताना पहावयास मिळतात. हे साईझ, सेंटीमीटर, यू के नंबर, यू एस नंबर, ई यू नंबर आणि इंचांमध्ये दिलेले असतात. त्यामुळे आपल्या मापांच्या नुसार योग्य तो साईझ निवडावा. शूजची खरेदी करताना पावलाचे माप अचूक असणे अगत्याचे ठरते. क्वचित एखाद्या व्यक्तीचे एक पाऊल दुसऱ्या पावलाच्या मानाने किंचित मोठे असण्याची शक्यता असते. असे असल्यास मोठ्या पावलाच्या मापानुसार शूजचा साईझ ठरवावा. त्याचप्रमाणे मोजे घातल्यानंतर शूज घट्ट होणार नाहीत अश्या बेताने आपल्याला योग्य असा साईझ मागवावा.

रेडीमेड कपड्यांची खरेदी ऑनलाईन करताना देखील आपल्या अंगावरील मापे व्यवस्थित घेऊन मगच आपला योग्य साईझ निवडावा. त्याचप्रमाणे ब्रँडची निवड करताना नावाजलेल्या आणि खात्रीशीर ब्रँडची निवड करावी. वस्तू निवडण्यापूर्वी त्या ब्रँडबद्दल ग्राहकांनी दिलेली मते, त्यांचे अनुभव देखील ब्रँड निवडताना लक्षात घ्यावेत. तसेच कपडे विकत घेताना त्यांच्या स्टाईल बरोबरच ते कितपत आरामदायक असतील ह्याचा ही विचार करावा. अनेक भारतीय ब्रँडसच्या बाबतीत आढळून येणारी समस्या महणजे, कधी कधी एकच साईझ असलेल्या एकाच ब्रँडच्या दोन निराळ्या कपड्यांचे फिटिंग कमी जास्त असू शकते. त्यामुळे अश्या वस्तू ऑनलाईन खरेदी करताना काळजी घ्यावी, कारण आपल्या कडून आपण योग्य साईझ मागविलेला असूनही फिटिंग बरोबर नसल्यास वस्तू एक्स्चेंज करण्याचे व्याप करावे लागतात. त्याचप्रमाणे भारतीय ब्रँडस चे साईझ, ग्लोबल साईझ चार्टच्या मानाने एक साईझ कमी असतात, म्हणजे भारतीय ब्रँडचा ‘एम’ (मिडीयम) हा साईझ आंतरराष्ट्रीय(ग्लोबल) साईझ चार्टस वर ‘एस’ (स्मॉल) असतो. त्यामुळे वस्तू मागवताना हा फरकही लक्षात घ्यायला हवा.

Leave a Comment