भारतात लोकसंख्येच्या १ टक्काच करदाते

income
भारतात एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १ टक्का नागरिकच करदाते असून त्यातील केवळ ५४३० नागरिक वर्षाला १ कोटीपेक्षा अधिक कर भरतात असे सरकारच्या पारदर्शकता अभियानाअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. सरकारने या अभियानाअंतर्गत गेल्या १५ वर्षातली प्रत्यक्ष कर आकडेवारी जाहीर केली आहे.

या आकडेवारीनुसार एकूण लोकसंख्येपैकी २.८७ कोटी नागरिक आयकर रिटर्न भरतात मात्र त्यातील १.६२ कोटी कर भरत नाहीत. २०१२-१३ तील ही आकडेवारी आहे. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या १२३ कोटी होती म्हणजेच लोकसंख्येच्या १ टक्का लोकच करदाते होते. या करदात्यांपैकी १.११ कोटी लोक वर्षाला दीड लाखांपेक्षाही कमी कर भरणारे आहेत तर १०० ते ५०० कोटी रूपयांदरम्यान कर भरणारे केवळ ३ जण होते. त्यांच्याकडून मिळालेल्या करापोटी सरकारला ४३७ कोटी रूपये मिळाले. १ ते ५ कोटी दरम्यान कर भरणार्यां ची संख्या ५ हजार असून त्यांच्याकडून करापोटी एकूण ८९०७ कोटी रूपये सरकारला मिळाले होते.

२०१५-१६ पर्यंत सरकारच्या कर महसूलात ९ पटीने वाढ झाली आहे व यातून सरकारला २.८६ लाख कोटींचा कर मिळाला आहे.

Leave a Comment