गरिबांची गाय : शेळी

goat
महात्मा गांधी शेळीला गरिबांची गाय म्हणत असत. कारण शेळीही गायीप्रमाणेच दूध देते पण गाय महाग असते. गोपालन करायला मोठी गुंतवणूक करावी लागते. जर्सी गायी तर हजारो रुपयांना विकल्या जात आहेत आणि म्हशींचे तर विचारूच नका. त्यामुळे अगदी गरीब शेतकर्‍यांना आणि शेतमजुरांना तेवढाले पैसे गुंतवून गाय किंवा म्हैस खरेदी करणे परवडत नाही. अशा लोकांना करता येणारा सर्वात सोपा आणि कमी भांडवलाचा धंदा म्हणजे शेळी पालन. हा धंदा किरकोळ भांडवलात करता येतो. काही तरुण हा व्यवसाय करण्याची योजना आखतात पण त्यांच्या धंद्याच्या काही विशिष्ट कल्पना असतात. धंदा करणे म्हणजे बॅँकेत जाणे, लोन काढणे आणि दणक्यात उद्घाटन करून धंदा सुरू करणे अशी त्यांची कल्पना असते. ते त्यासाठी र्बँकांकडे चकरा मारायला लागतात पण बँका काही त्यांना लोन देत नाहीत. मग हे तरुण वैतागतात. यामागे कारण काय आहे ? पूर्वीपासून शेळीबाबत काही प्रचार झालेला आहे. शेळी ही झाडांचे आणि पिकांचे शेंडे खाते. त्यामुळे शेळी हा पिकांचा आणि झाडांचा शत्रू आहे असे समजले जात आहे. तो जर शत्रू आहे तर त्यासाठी कर्ज कशाला द्यायचे अशी अनेक बँक अधिकार्‍यांची मन:स्थिती आहे. वास्तविक शेळी पालनाच्या तंत्रात अनेक बदल झाले आहेत.

शेळी हा पिकांचा शत्रू वगैरे काही राहिलेला नाही.शेतीचे नुकसान न करता शेळी पाळता येते. पण, ही गोष्ट बँकांच्या अधिकार्‍यांपर्यंत अजून पोचलेली नाही. त्यामुळे परंपरेने चालत आल्याप्रमाणे शेळीला कर्ज नाकारले जाते. शेळीला कर्ज देण्यातली आणखी एक अडचण म्हणजे शेळ्यांना होणारे आजार. शेळ्यांना काही आजार झाला की त्या पटापट मरायला लागतात असा प्रवाद आहे. ही काही वस्तुस्थिती नाही. ङ्गार कमी वेळा असे प्रकार घडतात.तेही शेळ्यांना योग्य त्या लसी टोचल्या नसतील तर. पण, अशा काही शेळ्या मेल्या की वृत्तपत्रात मोठ्या बातम्या छापून येतात. एखाद्या जिल्ह्यात हजारो शेळ्या असतात पण त्यातल्या पाच पन्नास शेळ्या मेल्या तरी शेळ्या आता संपत चालल्या की काय अशी अतिशयोक्ती करून चर्चा व्हायला लागते. बँकांचे अधिकारी काही शेळ्या मोजायला जात नाहीत की मरणार्‍या शेळ्यांची मोजदाद करायला जात नाहीत. वृत्तपत्रातल्या बातम्या वाचून त्यांच्याही मनावर परिणाम होतो आणि ते शेळ्या पाळण्यासाठी लोन न दिलेले बरे अशा निष्कर्षाप्रत येतात. शेळ्यांच्या बाबतीत येणारी आणखी एक अडचण म्हणजे जिच्यावर कर्ज घेतले आहे ती शेळी विकता कामा नये यावर बँकांना लक्ष ठेवता येत नाही. शेतकरी कोणत्याही क्षणी उठतो की बाजारात जाऊन शेळी विकून टाकू शकतो. मग कर्ज वसूल कसे करायचे असा बँकांचा प्रश्‍न असतो.

या उपरही काही लोकांना शेळी पालनासाठी लोन मिळते. सर्वांनाच असे लोन मिळणे अवघड आहेे. एका तरुणाने एकदा मला अशाच शेळी पालनासाठी कर्ज मिळण्यात येणार्‍या अडचणी सांगायला सुरूवात केली. तो दोन वर्षांपासून लोन साठी प्रयत्न करीत होता. त्यासाठी त्याने तालुक्याच्या गावी, जिल्हा उद्योग केन्द्रात आणि बँकेच्या हेड ऑङ्गिसमध्ये चकरा मारण्यात किमान दोन तीन हजार रुपये तरी खर्च केला होता. खरे तर त्याने दोन वर्षाखाली तेच दोन हजार रुपये गुंंतवून दोन चार शेळ्या विकत घेतल्या असत्या तर त्यापासून या दोन वर्षात खंडीभर शेळ्यांचे खांड तयार झाले असते. लोन मिळत नसेल तर त्याच्या मागे न लागता अगदी थोडया पैशात हा धंदा सुरू करता येतो. वर्ष दोन वर्षात पिलांची संख्या वाढायला लागते. उगाच लोन लोन करीत बसण्याची गरजच काय ?

या व्यवसायात गुंतवणूक कमी आणि उत्पन्न जास्त आहे. जमा-खर्च, नङ्गा-तोटा याचा ङ्गारसा उपद्व्याप या व्यवसायात नाही. त्यामुळे दारात चार-पाच शेळ्या आणि पाच-सहा बोकड असले की, ती एक शेतकर्‍यांची बचत बँकच होऊन जाते. शेतकर्‍याला दैनंदिन अडचणींमध्ये पटकन् पैसा उपलब्ध होऊ शकत नसतो. मात्र घरात काही शेळ्या आणि बोकड असले की, या अडचणीवर मात करता येते. पटकन् एखादी शेळी किंवा एखादा बोकड बाजारात नेऊन विकून टाकला की, छोटी-मोठी गरज भागून जाते. म्हणजे शेळ्या ही एक बचत बँकच होऊन गेलेली आहे. बँकेतल्या बचत खात्यात पैसे ठेवावेत आणि लागेल तसे काढावेत, तसे शेळीच्या विक्रीतून पैसे काढता येतात आणि पैसे काढले तरी पुन्हा हाती असलेल्या शेळ्यांची पैदास वाढवून शेळ्यांची संख्या वाढतच जाते. सध्या मटणाला भाव ङ्गार आलेला आहे. मटण खाणार्‍यांची संख्याही वाढत चालली आहे. परंपरेने शाकाहारी असलेले अनेक लोक मांसाहार करायला लागले आहेत आणि परंपरेने मांसाहारी असलेले लोक नेहमीपेक्षा अधिक मांसाहार करायला लागले आहेत. त्यामुळे मटणाचे भाव वाढलेले आहेत. शक्यतो मांसाहार करणार्‍यांमध्ये बोकडांचे मांस म्हणजे मटण जास्त खाल्ले जाते.

सध्या मांसाहारी लोकांच्या थाळीमध्ये कोंबडी, काही प्रमाणात अन्य प्राणी यांचे मांस दिसायला लागले आहे. परंतु कोंबडी आणि शेळी यांच्या मांसाचे सेवन ९० टक्के इतके असते. त्यामुळे शेळीची मागणी वाढत चालली आहे. मटणाच्या मागणीचे प्रमाण केवळ भारतातच नव्हे तर सार्‍या जगातच वाढत चाललेले आहे. त्याला काही कारणे आहेत. यूरोप आणि अमेरिकेमध्ये गायीचे आणि डुकराचेही मांस खाल्ले जाते. परंतु डुकराचे मांस नेहमी खाल्ले जात नाही. ते ङ्गार कमी वेळा आणि अधूनमधून खाल्ले जाते. कारण डुकराच्या मांसामध्ये चरबीचे प्रमाण जास्त असते. गोमांस खाल्ले जाते, परंतु काही कारणांनी गोमांसाचे प्रमाण कमी कमी होत चालले आहे. कोंबडी हा एक त्याला पर्याय आहे. परंतु अलिकडच्या पाच-सहा वर्षात कोंबडीला सुद्धा बर्ड फ्ल्यू या विकाराने ग्रासलेले आहे. अशी कोंबडी खाल्ल्यास माणसालाही फ्ल्यू होतो आणि तो जीवघेणा असतो. बर्ड फ्ल्यूची लागण वाढली की, लक्षावधी कोंबड्या मुंड्या मुरगळून मारून उकिरड्यावर टाकल्या जातात आणि त्या पुरल्या जातात.

अशा सार्‍या परिस्थितीमध्ये शेळीचे मांस म्हणजेच मटण हा एक सर्वात चांगला पर्याय राहिलेला आहे, आणि त्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर सार्‍या जगामध्ये मटणाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. मटणासाठी शेळ्या पाळणे हा व्यवसाय त्यामुळेच अधिक प्राप्तीचा झालेला आहे. कधी जनावराच्या बाजारात चक्कर मारली तर शेळ्या आणि बोकडांसाठी ग्राहकांमध्ये तू मी तू मी चाललेले दिसते. इतकी शेळ्यांची टंचाई जाणवायला लागली आहे. शेळी हा प्राणी बहुतेक सर्व प्रकारच्या हवामानात पाळला जातो. परंतु जगभरातल्या शेळ्यांच्या जवळपास शंभर जातींपैकी २२ जातींचे पालन करणे भारतात शक्य होते. त्यामुळे मटणाची मागणी करणार्‍या सार्‍या देशांचे लक्ष मटणासाठी भारताकडे लागलेले आहेत. शेळी किंवा बोकड हा केवळ मांसासाठी पाळण्याचा प्राणी नाही. शेळीचे दूध हा एक मोठा मार्केटिंगचा विषय आहे. साधारणत: शेळीचे दूध काढून ते विकून पैसा कमावला जात नाही. तसा विचार ङ्गार कोणी केलेला नाही. मात्र त्याचा व्यवसायच करायचा झाल्यास ङ्गार मोठा व्यवसाय होऊ शकतो. परंतु शेळीच्या दुधाला उग्र वास असतो, अशी अडचण नेहमी सांगितली जाते. दुभत्या शेळीपासून बोकूड शक्यतो लांब बांधला तर हा वास टाळता येतो आणि शेळीच्या दुधाचे चांगले मार्केटिंग करता येते.

शेळीच्या दुधामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात. कोणत्याही प्राण्याच्या खाद्याचा परिणाम त्याच्या दुधावर प्राधान्याने होत असतो. शेळीला चरायला सोडल्यास आपल्याला असे लक्षात येईल की, ती कोणत्याही एका झाडाचा पाला पोटभर खात नाही. ती चरून येताना कमीत कमी २५-३० वनस्पतींची पाने तिच्या पोटात गेलेली असतात. आपल्या सभोवताली अशा अनेक वनस्पती आहेत की, ज्यांचा औषधी उपयोग आपल्याला ठाऊक नाही आणि ठाऊक असला तरी तो विशिष्ट झाडपाला आपण आरोग्यासाठी खाऊ शकत नाही. त्यातल्या अनेक वनस्पतींची पाने शेळीने खाल्लेली असतात आणि त्या सर्व वनस्पतींचा औषधी गुणधर्म तिच्या दुधात उतरलेला असतो. शेळीचे दूध गायीपेक्षा पातळ असते आणि त्यामुळे ते पचायलाही सोपे असते आणि अनेक औषधी गुणधर्मांनी युक्त असते. याचा व्यापारी उपयोग ङ्गारसा कोणी केलेला नाही. आपण जर त्याचा तसा उपयोग करून घ्यायचा ठरवला तर आपल्याला दुधाचे चांगले मार्केटिंग करता येईल

भारतामध्ये शेळीच्या एकंदर २५ जाती पाळता येतात. त्यातील जमनापारी, बिटल, सुरती, मारवाडी, सिरोही आणि बारबेरी या जातींच्या शेळ्या चांगले दूध देणार्‍या असतात. तेव्हा कोणाला प्रयत्न करून शेळीच्या दुधाचे मार्केटिंग करण्याची इच्छाच असेल तर त्यांनी यापैकी एका जातीची शेळी विकत आणून ती पाळावी. परदेशांमध्ये विशेषत: अमेरिकेमध्ये शेळीचे दूध विपूलपणे वापरले जाते. एवढेच नव्हे तर शेळीची दुधासाठी पैदास करणार्‍या शेळी पालकांच्या संघटना सुद्धा तिथे आहेत आणि या संघटना शेळीच्या दुधावर अनेक प्रकारचे प्रयोग करीत असतात. आपल्या देशामध्ये या संबंधात ङ्गारसे काही झालेले नाही. मात्र त्यामुळे शेळी आणि बोकूड हे केवळ मांसासाठी पाळायचे असतात, असा समज रूढ झालेला आहे आणि शेळीचे दूध चांगले पैसे मिळवून देण्याच्या योग्यतेचे असताना सुद्धा त्याची ही क्षमता वाया जात आहे.

39 thoughts on “गरिबांची गाय : शेळी”

 1. र , माझा शेळीपालन व्यवसाय २ वर्षांपासुन सुरु आहे. परंतु, मला त्यामध्ये वाढ करायची असुन अनुदानित कर्ज पाहीजे आहे . मला मदत क

 2. विकास चिकणे

  मला शेळी पालन करायचे आहेत. पण मला पाहीजेत तेवढे बाढवल नाही . शेळी पालनसाठी मला लोन पाहीजेत. मला माहीती दया.

 3. pravin vasant dhake

  मला शेळी पालन करायचे आहे.
  याबद्दल मला माहिती द्यावी मला शेळी पालन साठी कर्ज पाहिजे कृपया मदत करा. मार्गदर्शन करा.
  9823137372

 4. चोथवे जयवंत व्यंकटराव

  सर माझे M.com पुर्ण झाले आहे. सध्या मी mpsc तयारी करत आहे.पण यात यश मिळाले नाही. मागील वर्षात मी शेळी पालन, कूक्क,ट पालन, पशु पालन याचे पशिक्षण घेतले आहे.तर मला बंदिस्त शेळी पालन करायचे आहे. तर मला कर्ज कसे मिळेल याची सविस्तर माहिती द्यावी. सर माझा मो.नं.8482947214

 5. Sir i am from panvel.(raigad) i required loan for increase my business.i have now 10 goat . Pls if any govt. Schemy for this business pls help me.
  mob no 9702303777

 6. कर्ज कस मिळेल या सदर्धभार माहिती मिळावी

 7. मला शेळी पालना साठी कर्ज हवे .आहे कृपया मदत करा. मार्गदर्शन करा.9657807568

 8. vandana hanmant bansode

  मांझी एक संस्था आहे व संस्थेतील सभासद हे ग्रामिण भागातील महिलाच आहेत व त्यांना शेळी पालना विषयी ज्यास्त मार्गदर्शनाची अवश्यकता भारनार नाहि वआम्हि मोठ्या प्रमानावर बंधिस्त शेळि पालण व्यवसाय करण्यासाठी ऊत्सुक आहोत तरी नाबार्ड च्या अर्थसहाय्या विषयी मांर्गदर्शन करावे हि विनंती
  सचिव
  वं.सु.बोयनर माॅतोश्री संताई बहुउद्देशिय सेवाभावि संस्था धनेगाव

 9. निलेश महाजन

  मला शेळी पालन साठी कर्ज हवंय
  माझ्या कडे आता 22 शेळ्या आहे व 200 शेळ्या साठी गोठा पण तयार आहे

 10. मला शेळी पालना साठी कर्ज हवे .आहे कृपया मदत करा. मार्गदर्शन करा.7218131818

 11. मला शेळी पालना साठी कर्ज हवे .आहे कृपया मदत करा. मार्गदर्शन करा.

 12. मला शेळी पालन साठी कर्ज पाहिजे
  Mo. 9822706049

 13. अनिल दाभोलकर

  sir मी कोल्हापुर चा रहिवासी असून माज्या कदे वडिलोपर्जित3_4एकर जमीन आहे मी शेलि पालन करण्यास उत्सुक आहे but मला याचि काहीच माहिती नाहि plz मला start up information मिळू शकेल काय ? किंवा कोल्हापुर मधे कुठे माहिती उपलब्ध होईल काय plzzzzz replay me

 14. सर,मला बंदिस्त शेळीपालन बाबत माहिती हवी आहे आणि विमाबाबत पण माहिती हवी आहे,
  मला40-50 शेळ्या करायच्या आहेत तर त्या साटी शेड ला किती जागा लागेल आणि खर्च किती येईल

 15. सर मला शेळी पालन करायचे आहे मला पहिल्यांदा40/50 शेळी पासून सुरवात करायची आहे तर मला शेळी आणि शेढ साठी सरकारी अनुदान मिळेल का तर मला कळवा मो.9665990516

 16. SUMIT MAINDALKAR

  सर मी शेळी पालन करण्याच्या तयारीत आहो पण माजा कडे शेती नाही तर मी माझ्या प्लॉट वर करायचा विचार आहे तर गाव मध्ये शेळी पालन करायला मान्यता किंवा करण्यात काही अडचण आहे का ?
  8421387277

 17. राहुल दिलीप पाटिल.

  सर , माझा शेळीपालन व्यवसाय २ वर्षांपासुन सुरु आहे. परंतु, मला त्यामध्ये वाढ करायची असुन अनुदानित कर्ज पाहीजे आहे . मला मदत करा.

 18. सर मला पण शेळी पालन करायचे तर मला मागंँदशँन करावा ही विनंती

 19. Sangale Dnyaneshwar

  मला शेळी पालन करायचे आहे.
  याबद्दल मला माहिती द्यावी
  बंधिस्त शेलिपालन करायचे आहे

 20. भागवत शिंदे

  सर,मला बंदिस्त शेळीपालन बाबत माहिती हवी आहे आणि विमाबाबत पण माहिती हवी आहे,ती द्यावी हि विनंति….

 21. Mala konkana madhe badhist sheli palan karaycha ahe
  ani mala usmanibad jatichya sheli palaychi ahet tar mi kiti sheli pasun survat karu va mala shed badhnya sathi kiti khrch yeil

 22. दत्ता जाधव

  सर,
  तुम्ही चांगली माहिती संगितल्या बद्दल मी आभारी आहे.

 23. बंदीस्त शेळीपालनाबाबत सविस्तर माहिती द्यावी व किति खर्च येवू शकतो

 24. विनोद शालिग्राम बोरसे

  सर मि विनोद शालिग्राम बोरसे रा.सात्री ता. अमळनेर जि.जळगाव मि उस्मानाबाद&सिरोही जातिची शेळी पालन केल आहे तरी मला त्या शेळीना कोणता कोणता चारा खायाय घालायच याची माहीति हवि आहे तरी मला सांगा सर

 25. उमेश तानाजी कडू देशमुख

  खूप छान माहिती आहे .पण त्याना बंदिस्त पालन केल्यावर चारा कोणता द्यावा लागतो की जो घरी पिकवता यैल अजुन माहिती पाहिजे मझा 5000 कोंबडीचा फार्म आहे तो उत्तम चालू आहे त्याला जोड धंधा द्यायचा आहे शेली पालन.माहिती छान आहे नमस्कार .

 26. मनोज सुरवाङे

  मला 20 उसमानाबादी शेळीचे पालन करायचे आहे तरि किती खर्च येईल

 27. भरत गोगावले

  खुप चांगली माहीती आहे योग्य मार्गदर्शन

 28. मी हा लेख वाचुन सुरवात केली आहे
  ५ शेळीपासुन केली होती आता१३५आहेत
  पन अजुन माहीती हवी

 29. सागर रसाळ

  अतंत्य चांगली माहीती आहे,शेळि पालनाचे प्रशिक्षण कोठे मिळेल .

 30. संजय कांबळे

  खुपच छान माहीती आहे..नक्कीच बकरी पालन म्हणजे चालती फिरती बैंकच आहे.

 31. विजय खराटे

  अत्यंत महत्वाची माहिती मिळाली आपले े आभार

Leave a Comment