जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने

युगामागुनी चालली ही युगे ही
सरेना तरी स्त्रिये ही तुझी आपदा

Leave a Comment