जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याऱ्या पुण्यातील हाऊसिंग सोसायटीवर गुन्हा दाखल

पुणे : पुण्यातील औंध येथील एका हाऊसिंग सोसायटीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नव्याने …

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याऱ्या पुण्यातील हाऊसिंग सोसायटीवर गुन्हा दाखल आणखी वाचा