‘सोलर सुरेश’ यांची स्वयंसिद्ध वास्तू

चेन्नई मधील किलपौक या ठिकाणी राहणाऱ्या डॉक्टर सुरेश यांचे घर सर्व सुखसोयींनी परिपूर्ण आहे, पण या सर्व सुविधा पर्यावरणाचे जतन …

‘सोलर सुरेश’ यांची स्वयंसिद्ध वास्तू आणखी वाचा