निम्मे जग डोके दुखीने त्रस्त

डोकेदुखी झाली नाही असा जिवंत माणूस पृथ्वीतलावर सापडणे अशक्य आहे. आपण डोकेदुखीची तक्रार अनेक्नांकडून नेहमी ऐकतो आणि कधी कधी आपण …

निम्मे जग डोके दुखीने त्रस्त आणखी वाचा