शाह फैझल यांनी सोडले राजकारण, पुन्हा प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याची शक्यता

प्रशासकीय सेवेतून बाहेर पडून राजकारणात येणाऱ्या शाह फैझल यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शाह फैझल यांनी राजकारण सोडण्याचा …

शाह फैझल यांनी सोडले राजकारण, पुन्हा प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आणखी वाचा