मादागास्कर

सुंदर पण अजब परंपरा असेलेले बेट मादागास्कर

फोटो साभार लाईफ बेरी जगाच्या नकाशात जेवढे म्हणून देश आहेत त्या प्रत्येकाची वेगळी ओळख आहे ती त्या त्या देशाची संस्कृती, …

सुंदर पण अजब परंपरा असेलेले बेट मादागास्कर आणखी वाचा

नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न पण आर्थिक दृष्ट्या गरीब देश मादागास्कर

आफ्रिकेच्या दक्षिण किनाऱ्यावर हिंद महासागरात असलेल्या मोठ्या बेटावर वसलेला मादागास्कर हा देश अनेक कारणांनी अद्भुत आहे. हिंद महासागरातील हे बेट …

नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न पण आर्थिक दृष्ट्या गरीब देश मादागास्कर आणखी वाचा