कर्जफेडीची रोकड दाखवाल तेव्हा खरे- अरूंधती रॉय

स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरूंधती रॉय यांनी कर्जफेडीचे नुसते प्रस्ताव व जर तरची भाषा मला समजत नाही तर कर्जफेडीसाठी आवश्यक रोकड …

कर्जफेडीची रोकड दाखवाल तेव्हा खरे- अरूंधती रॉय आणखी वाचा