‘इस्त्रो’ने बनविला सर्वात हलका कृत्रिम पदार्थ

बर्फाळ प्रदेशातील सैनिकांना त्यापासून बनणार उबदार कपडे तिरुवनंतपुरम: ‘इस्त्रो’च्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर येथील संशोधकांनी जगात आतापर्यंत मानवाने बनविलेल्या कृत्रिम …

‘इस्त्रो’ने बनविला सर्वात हलका कृत्रिम पदार्थ आणखी वाचा