घनदाट जंगलातील बिनसर महादेव मंदिर

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या उत्तराखंड राज्यात जेवढी माणसे राहतात तेवढीच कदाचित मंदिरे आहेत. तेथे माणसांपेक्षा देवी देवतांची संख्या जास्त असावी. काही …

घनदाट जंगलातील बिनसर महादेव मंदिर आणखी वाचा