परिपोषण अनुदानात वाढ केल्यामुळे बालसंस्थांमधील बालकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार – ॲड.यशोमती ठाकूर

मुंबई : बालगृहातील बालकांच्या परिपोषणासाठी असलेल्या 2 हजार रुपयांच्या अनुदानामध्ये पुढील आर्थिक वर्षापासून (2021-22) दरवर्षी 8 टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय …

परिपोषण अनुदानात वाढ केल्यामुळे बालसंस्थांमधील बालकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार – ॲड.यशोमती ठाकूर आणखी वाचा