शरीरामध्ये पोटॅशियमची कमतरता कशी ओळखाल?

आपल्या शरीराला ताकद पुरविणारे ‘पावर हाउस’ कोणते असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर पोटॅशियम असेच असेल. आपल्या शरीरात पोटॅशियम शरीरातील कोशिकांमध्ये …

शरीरामध्ये पोटॅशियमची कमतरता कशी ओळखाल? आणखी वाचा