काव्या कोप्पार्पूची दूर”दृष्टी’

काव्या कोप्पार्पू या सोळा वर्षाच्या मुलीने गंभीर नेत्ररोगांची लक्षणे शोधणारे एक ऍप विकसित केले आहे. या ऍपचे नाव “ऍग्नोसिस’ असे …

काव्या कोप्पार्पूची दूर”दृष्टी’ आणखी वाचा