जिओनीने आणला दोन डिस्प्लेवाला डब्ल्यू ९०९ फोन

जिओनीने दोन डिस्प्लेवाला अँड्राईड फ्लिपफोन डब्ल्यू ९०९ नावाने बाजारात सादर केला आहे. या फोनला दोन टन स्क्रीन बरोबरच फिजिकल की …

जिओनीने आणला दोन डिस्प्लेवाला डब्ल्यू ९०९ फोन आणखी वाचा