असे परत मिळणार चुकीच्या खात्यात गेलेले पैसे

पैसे दुसऱ्याला पाठवण्यासाठी सध्या इंटरनेट बँकिंग, यूपीआयसह अनेक साधने आहेत. मात्र अनेकदा पैसे पाठवताना गडबडीत चुकीचा खाते क्रमांक टाकल्यास दुसऱ्याच्याच …

असे परत मिळणार चुकीच्या खात्यात गेलेले पैसे आणखी वाचा