या अटीनुसार असेल तुमचा चेहरा तर मिळतील 92 लाख रुपये!

लंडन : सध्या रोबोसाठी एक असा चेहरा टेक कंपनी जिओमिक शोधत आहे, जो’माणसा’सारखा असेल. कंपनीने यासाठी संबंधित व्यक्तीला 92 लाख …

या अटीनुसार असेल तुमचा चेहरा तर मिळतील 92 लाख रुपये! आणखी वाचा