नवी दिल्ली, मुंबई सेंट्रल रेल्वेस्थानक नुतनीकरण, टाटा प्रोजेक्ट आघाडीवर

फोटो साभार मिड डे देशाच्या संसदेचे नवे बांधकाम कंत्राट मिळविल्यानंतर टाटा प्रोजेक्टची नजर आता नवी दिल्ली आणि मुंबई सेंट्रल रेल्वेस्टेशन …

नवी दिल्ली, मुंबई सेंट्रल रेल्वेस्थानक नुतनीकरण, टाटा प्रोजेक्ट आघाडीवर आणखी वाचा