सूर्यफुलाच्या हालचालींमागे जैविक घड्याळ

सूर्यफूलाचे नांव घेतले की पिवळ्याधमक रंगाची, मोठ्या पसरट आकाराची फुले चटकन नजरेसमोर येतात. सूर्य जसा वळेल तशी आपली मान वळविणारी …

सूर्यफुलाच्या हालचालींमागे जैविक घड्याळ आणखी वाचा