जुने कपडे

या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुम्ही विकू शकता जुने कपडे

अनेकदा घरात वापरत नसलेले अनेक कपडे तशीच पडून असतात. आकार छोटा-मोठा झाल्याने आपण कपड्यांचा वापर करत नाही. अनेकदा असेच पडून …

या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुम्ही विकू शकता जुने कपडे आणखी वाचा

जुन्या कपड्यांचा पुनर्वापर

हल्लीच्या काळात एका व्यक्तीमागे कपाट भरभरून कपडे असतात. कधी कोणी प्रेमाने घेतलेले, लग्नकार्यात मिळालेले आणि आपणच हौसेने घेतलेले कपडे अशी …

जुन्या कपड्यांचा पुनर्वापर आणखी वाचा