अजबच ! पोलिसांच्या विशेष सुरक्षेत गँगस्टर जेलमध्येच विवाहबद्ध

सर्वसाधारणपणे पंजाबच्या नाभा येथील कारागृह परिसरात शांतता पसरलेली असते. मात्र बुधवारी या ठिकाणी बँड-बाजाचे आवाज ऐकू येवू लागले. त्याला कारणही …

अजबच ! पोलिसांच्या विशेष सुरक्षेत गँगस्टर जेलमध्येच विवाहबद्ध आणखी वाचा