येथील देवांच्या न्यायालयात देवांनाही होते शिक्षा

न्यायालयात केवळ माणूसप्राणीच जातो असा समज असेल तर ही बातमी अवश्य वाचा. माणसाला कधी ना कधी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात …

येथील देवांच्या न्यायालयात देवांनाही होते शिक्षा आणखी वाचा