हे विचित्र शहर आपल्याच देशापासून आहे विभक्त

एखादा देश तेव्हाच स्थापन होतो, जेव्हा त्याच्या आजुबाजूचे शहर एकमेंकाशी जोडलेले असतील. मात्र तुम्ही कधी अशा शहरांबद्दल ऐकले आहे का …

हे विचित्र शहर आपल्याच देशापासून आहे विभक्त आणखी वाचा