काऊलून – द वॉल्ड सिटी

काऊलून ‘वॉल्ड सिटी’ हे लहानसे क्षेत्र हॉंगकॉंगमधील काऊलून शहरामध्ये होते. हे क्षेत्र केवळ ६.४ एकर जागेमध्ये विस्तारलेले असले, तरी या …

काऊलून – द वॉल्ड सिटी आणखी वाचा