करवीरवासिनी अंबाबाई

साडेतीन शक्तीपीठातील महत्त्वाचे पीठ मानले जाणारे करवीर म्हणजे कोल्हापूर हे उत्तर काशी म्हणून महाराष्ट्रात ओळखले जाते. करवीरची महालक्ष्मी अंबाबाई केवळ …

करवीरवासिनी अंबाबाई आणखी वाचा