खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी ऑनलाईन कार्यशाळा

मुंबई :- महाराष्ट्र शासन व वर्ल्ड बँक यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी तथा पोक्रा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘विकेल …

खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी ऑनलाईन कार्यशाळा आणखी वाचा