आता ड्रोनच्या मदतीने करता येणार पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी

आता पिकांवर ड्रोनच्या साह्याने कीटकनाशकाची फवारणी करता येणार आहे. आयआयटी मद्रासच्या विद्यार्थ्यांनी असे ड्रोन बनवले आहे जे आपण हाताने फवारणी …

आता ड्रोनच्या मदतीने करता येणार पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी आणखी वाचा