तुम्हाला माहिती आहे का डॉक्टरच्या चिठ्ठीवरील ‘Rx’चा अर्थ ?

मुंबई – कधी ना कधी आपण सर्वचजण आजारी पडतो आणि आपल्याला त्यामुळे डॉक्टरांकडे जावेच लागते. आपल्या शरीराची तपासणी केल्यानंतर डॉक्टर …

तुम्हाला माहिती आहे का डॉक्टरच्या चिठ्ठीवरील ‘Rx’चा अर्थ ? आणखी वाचा