सरकार आणू शकते अवैध सोन्याला वैध बनविण्याची योजना, असा होईल फायदा

केंद्र सरकार लवकरच सोन्यासंबंधी एक नवीन योजना आणू शकते. याचा सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. कारण या योजनेंतर्गत अवैध …

सरकार आणू शकते अवैध सोन्याला वैध बनविण्याची योजना, असा होईल फायदा आणखी वाचा